Sử dụng hàm Countif & hàm Count trong Excel có ví dụ minh họa

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng hàm countif và hàm count trong Excel. Đây là 2 hàm đếm số lượng thường hay được sử dụng trong Excel.

Để bạn biết cách sử dụng 2 hàm này, thì ở mỗi hàm mình sẽ có các ví dụ cụ thể và phân tích cho bạn hiểu.


Đọc thêm:

1. Hàm Count trong excel

Chức năng: Là hàm đếm trong excel,  nó có thể đếm được dữ liệu dạng số ngày tháng năm.

Cú pháp: Count(value1,value2…)

 

Trong đó: value1, value2, là các đối số.


 

Đối số có thể là 1 số hoặc 1 vùng địa chỉ.

 

Hàm COUNT chỉ chứa được tối đa 256 đối số thôi.

Sau đây là các ví dụ, để bạn hiểu hơn về cách dùng hàm count trong Excel.

Ví dụ 1: Hãy đếm dữ liệu từ ô A2 đến A7.

Phân tích: Dữ liệu từ A2 đến A7 là các dữ liệu thuộc dạng số và ngày tháng, nên hàm COUNT có thể đếm được tất cả các dữ liệu trên.

hàm count

Kết quả trả về sẽ là 6.

sử dụng hàm count

Ví dụ 2: Hãy đếm dữ liệu từ A2 đến A7

Phân tích: Do hàm Count, chỉ đếm được dữ liệu dạng số và ngày tháng năm. Nên các ô chứa dữ liệu Nam và Thanh, thuộc dạng chuỗi ký tự nên không thể đếm được.

sử dụng count trong excel


Kết quả trả về sẽ là 4.

cách sử dụng hàm count

Ví dụ 3: Ở ví dụ này cũng đếm dữ liệu từ A2 đến A7, tuy nhiên mình sẽ nhập trực tiếp 1 số vào hàm nữa.

Phân tích: Trong vùng dữ liệu A2 đến A74 số,số nhập vào cũng thuộc dạng số nên nó cũng được đếm.

hàm count trong excel

Kết quả trả về sẽ là 5.

hàm đếm dữ liệu count

2. Hàm Counif trong excel

Chức năng: Là hàm đếm có điều kiện, dùng để thống kê số lượng đáp ứng 1 tiêu chí nào đó.

Ví dụ như: Thống kê số học sinh giỏi trong lớp, thống kê số lượng người tên Nam …

Cú pháp: COUNTIF(Vùng chứa điều kiện,  Điều kiện)

Sau đây là các ví dụ để hướng dẫn bạn, cách dùng hàm countif trong Excel.

Ví dụ 1: Hãy tính số lượng số học sinh giỏi trong lớp.

Phân tích: Đối số vùng điều kiện ở đây, là bạn quét chọn toàn bộ vào vùng chứa điều kiện là “Giỏi”,  tức là quét từ ô J3 đến J12. Sau đó xác lập điều kiện là “Giỏi”.


Lưu ý: Do nội dung “Giỏi” là chuỗi ký tự, nên phải đặt trong dấu nháy kép.

Hàm countif

Kết quả trả về sẽ là 2

Sử dụng countif

Cách 2:

Phân tích: Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng ô địa chỉ chứa điều kiện, để xác lập thay cho điều kiện.

Ở đây ô J3 chứa điều kiện là Giỏi, nên có thể dùng ô địa chỉ J3 thay thế cho điều kiện là “Giỏi”.

cách sử dụng hàm countif

Kết quả trả về vẫn là 2, mình khuyến khích bạn nên sử dụng cách số 2 để làm các bài tập dạng này. Vì nó đơn giản và đỡ phải nhập điều kiện như cách 1.

Ví dụ 2: Hãy đếm số  lượng học sinh Giỏi và khá trong lớp.

Phân tích: Dùng hàm COUNTIF, thống kê từng số lượng học sinh Giỏi và học sinh Khá rồi cộng lại với nhau. Tương tự như ở ví dụ 1.

Countif trong excel

Kết quả trả về sẽ là 3

Hàm count và countif

Ví dụ 3: Hãy thống kê số lượng, những người có năm sinh lớn hơn 70

Phân tích: Đối số vùng điều kiện, là bạn quét vào toàn bộ vùng chứa năm sinh. Sau đó xác lập điều kiện năm sinh “ >70”

sử dụng countif trong excel

Kết quả: Kết quả trả về sẽ là 6.

Hàm đếm dữ liệu countif

Ví dụ 4: Hãy thống kê những người họ

Phân tích: Quét chọn toàn bộ vùng điều kiện là Họ Tên, điều kiện ở đây là  những người Họ “Lê*”

Trong đó dấu sao,đại diện cho các ký tự phía sau.

Do đề bài yêu cầu chỉ thống kê những người họ mà thôi. nên bạn gõ họ Lê, còn các ký tự phía sau không cần quan tâm nên gõ dấu sao để đại diện cho các ký tự phía sau.

Lưu ý: Chừng nào gặp các bài tập dạng chuỗi, bạn lưu ý dấu sao (*) là đại diện cho nhiều ký tự. Còn dấu hỏi (?) là đại diện cho 1 ký tự.

đếm dữ lliệu countif

Kết quả trả về sẽ là 1

countif

Thống kê những người tên Nam cách làm cũng tương tự nhé !

KẾT LUẬN

Như vậy là trong bài viết này, mình đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm Countif và Count trong excel. Bạn có thể sử dụng 2 hàm này để đếm dữ liệu, tùy vào trường hợp mà bạn, sử dụng hàm nào cho hợp lý.

Hy vọng kiến thức này sẽ hữu ích đối với bạn, chúc các bạn thành công!

Nguồn tham khảo:


BÌNH LUẬN