Cách chỉnh độ rộng của cột và dòng trong Excel

Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel, chắc chắn sẽ có những nội dung mà bạn nhập vượt quá kích thước của  1 ô trong bảng tính.

Lúc này dữ liệu của ô đó sẽ vượt quá kích thước dòng hoặc cột của bảng tính Excel. Nên bạn thấy nó chỉ hiển thị được 1 phần của nội dung dữ liệu.


Để hiển thị hết nội dung của ô, bắt buộc bạn phải chỉnh độ của dòng hoặc của cột. Vậy cách chỉnh độ rộng của cột và dòng trong Excel như thế nào? Thì mời bạn theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Cách chỉnh độ rộng của cột và dòng trong Excel

Bài viết bạn có thể đọc thêm: 

I. Chỉnh độ rộng của cột trong excel

Để chỉnh độ rộng của cột trong Excel thì chúng ta có 3 cách sau đây, tùy vào từng trường hợp mà bạn lựa chọn cách nào nhé!

1. Chỉnh kích thước cột vừa với nội dung

Giả sử như bảng tính của mình có các cột như: Năm sinh, Powerpoint và điểm TB, có nội dung dài hơn kích thước của cột, nên dẫn đến bảng tính không hiển thị hết nội dung trong ô.

Cách chỉnh độ rộng cột và dòng trong Excel

Muốn làm cho cột tự động giãn ra vừa khít với nội dung. Thì bạn rê chuột đến đường biên bên phải của cột, khi nào xuất hiện dấu cộng màu đen thì bạn bấm đúp chuột.


Giả sử như ở đây mình muốn cho cột Năm sinh giãn ra, thì mình sẽ rê chuột lên đường biên bên phải của cột Năm sinh, khi nào xuất hiện dấu cộng màu đen thì mình sẽ bấm đúp chuột.

Lúc này bạn quan sát thấy cột Năm sinh đã được giãn ra vừa với nội dung.

Tuy nhiên có nhiều cột như vậy trong bảng tính, thì chẳng lẽ phải bấm vào từng cột sẽ rất mất thời gian. Mình sẽ hướng dẫn cho bạn chỉ cần thực hiện 1 lần, thì những cột có kích thước nhỏ hơn nội dung trong bảng sẽ tự động giãn ra vừa khít với nội dung.

Bấm tổ hợp phím Ctrl + A sau đó rê chuột lên đường biên bên phải của 1 cột mà bạn muốn giãn ra, khi nào xuất hiện dấu cộng màu đen, thì bấm đúp chuột vào.

Lúc này bạn quan sát bảng tính, thì thấy tất cả những cột như: Năm sinh, Powerpoint và Điểm TB đã được giãn ra vừa với kích thước của 1 ô.

2. Chỉnh kích thước của từng cột trong bảng tính

Đôi khi bạn muốn chỉnh kích thước 1 cột rộng ra hoặc thu hẹp khoảng cách cột lại. Thì bạn có thể chỉnh kích thước ở từng cột như sau:

Rê chuột lên đường biên bên phải của cột, nếu kéo sang phải thì cột sẽ rộng ra, còn kéo qua trái thì cột sẽ thu hẹp lại.

Đối với cách này, bạn có thể thay đổi kích thước của từng cột mà bạn muốn.

3. Cách chỉnh các cột đều nhau trong excel

Để chỉnh kích thước của tất cả các cột trong bảng tính đều nhau, thì bạn làm như sau:


Bấm Ctrl + A để quét chọn toàn bộ bảng tính, sau đó bạn vào Tab Home bấm vào Fomat và chọn vào Column Width để thay đổi kích thước cột.

Nhập vào kích thước mà bạn muốn thay đổi độ rộng của cột, sau đó nhấn OK.

Kết quả: Tất cả các cột trong bảng tính đều nhau và có kích thước cùng là 13.

Hoặc bạn cũng có thể làm cách khác, cách này dễ quan sát độ rông của cột hơn.

Bấm tổ hợp phím Ctrl + A để quét chọn toàn bộ bảng tính, sau đó rê chuột lên đường biên của 1 cột bất kỳ, sau đó kéo giãn cột ra.

Thì lúc này bạn quan sát, tất cả các cột trong bảng tính đều có kích thước như nhau, đúng vừa với kích thước cột mà bạn đã kéo giãn.

II.Cách chỉnh độ rộng của dòng trong excel

Để chỉnh kích thước của dòng  thì chúng ta có 2 cách sau đây:

1. Giãn kích thước của từng dòng trong Excel

Để giãn kích thước của dòng nào trong Excel thì bạn rê chuột đến đường biên dưới của dòng đó, khi nào xuất hiện dấu cộng màu đen thì bạn kéo lên trên là thu hẹp khoảng cách dòng, kéo xuống dưới là giãn dòng ra.


Đối với cách này thì bạn có thể thay đổi kích thước của từng dòng.

2. Chỉnh khoảng cách dòng trong excel bằng nhau

Để chỉnh kích thước của các dòng trong Excel bằng nhau thì bạn làm như sau:

Cách 1:

Bấm tổ hợp phím Ctrl + A để quét chọn toàn bộ bảng tính, sau đó vào Tab Home bấm vào Fomat và chọn vào Row Height.

Nhập vào khoảng cách mà bạn muốn giãn dòng, sau đó nhấp OK.

Kết quả tất cả các dòng trong bảng tính đều có kích thước như nhau.

Cách 2:

Bấm Ctrl + A để quét chọn toàn bộ bảng tính, sau đó rê chuột vào đường biên của 1 dòng bất kỳ và kéo giãn ra hoặc thu hẹp lại.

Thì lúc này tất cả các dòng sẽ có kích thước như nhau, đúng với kích thước mà bạn đã kéo với dòng lúc nãy.

KẾT LUẬN

Như vậy là trong bài viết này mình đã hướng dẫn cho bạn cách chỉnh kích thước của cột và dòng trong Excel. Hy vọng với kiến thức này sẽ giúp ích được cho công việc của bạn. Chúc bạn thực hiện thành công!

Tài liệu tham khảo:
https://www.howtogeek.com/270296/how-to-set-row-height-and-column-width-in-excel/
https://edu.gcfglobal.org/en/excel2010/modifying-columns-rows-and-cells/1/


BÌNH LUẬN