Cách tính toán trong word

Khi sử dụng bảng trong word, có chứa dữ liệu dạng số. Bạn hoàn toàn có thể tính toán các phép toán đơn giản như: tổng, hiệu, tích, thương…Mà không cần phải sử dụng Excel để tính toán, rồi copy qua word như vậy rất mất thời gian. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách tính toán trong word.

Bài tham khảo:


Cách tính toán trong word

Ví dụ ở đây mình có bảng dữ liệu, yêu cầu tính thành tiền và tổng tiền.

tinh-toan-trong-word

Để tính toán được dữ liệu trong bảng, thì bạn phải nắm được các hàm công thức trong word sau đây:

SUM():  Hàm tính tổng.

PRODUCT(): Hàm tính tích.


ABS(): Hàm tính giá trị tuyệt đối của giá trị bên trong dấu ngoặc.

AVERAGE(): Hàm tính trung bình.

MAX(): Hàm trả về giá trị lớn nhất.

MIN(): Hàm trả về giá trị nhỏ nhất.

Sau khi bạn hiểu được chức năng của các hàm trên, bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách tính thành tiền.

Để tính thành tiền, có 2 cách để nhập công thức tính sau đây:

# Cách 1: Dùng ô địa chỉ

Ô địa chỉ trong bảng cũng giống như trong Excel nhé, các bạn quan sát sau đây:

cach-tinh-tong-trong-bang

Trong đó:

Công thức thành tiền được tính như sau: Thành tiền= Số lượng x đơn giá.

Sau khi đã biết được công thức, bây giờ cùng tính toán

Bước 1: Bấm chuột vào ô đầu tiên của thành tiền, sau đó vào Tab Layout chọn vào Formula.

cach-tinh-toan-trong-bang

Bước 2: Lúc này hộp thoại Formula sẽ xuất hiện, bạn nhập công thức product(c2:d2) vào Formula và chọn định dạng như trong hình ở Number format, sau đó nhấn OK để lưu


Trong đó

C2: là chứa dữ liệu số lượng.

D2: Chứa dữ liệu đơn giá.

tinh-tong-trong-bang

Kết quả: Ô thành tiền sẽ được tính.

huong-dan-tinh-toan-trong-bang

Ngoài ra nếu quên công thức bạn có thể bấm vào  Paste Function, lúc này toàn bộ các công thức trong word sẽ hiển thị ra.

cong-thuc-trong-word

# Cách 2: Dùng các hàm hỗ trợ

Ngoài cách dùng ô địa chỉ để lấy dữ liêu, thì bạn cũng có thể dùng các hàm sau đây để lấy dữ liệu trong ô.

Left: lấy dữ liệu bên trái.

Right: lấy dữ liệu bên phải.

Above: lấy dữ liệu ở trên.


Below: lấy dữ liệu ở dưới

Bước 1: Bấm chuột vào ô đầu tiên của thành tiền, sau đó vào Tab Layout chọn vào Formula.

cach-tinh-toan-trong-bang

Bước 2: Chỗ Fomular bạn nhập công thức như sau: product(left), chọn định dạng như hình.

Trong đó left là lấy dữ liệu nằm bên trái gần nó

nhap-cong-thuc-trong-word

Làm theo cách thứ 2 tiện lợi là bạn không cần phải nhớ ô địa chỉ. Kết quả ra tương tự như ở cách 1

Trong word không có sao chép công thức được như trong Excel, nên những ô còn lại bạn làm tương tự.

Sau khi bạn đã tính hết các ô còn lại kết quả sẽ ra như thế này.

cach-nhap-cong-thuc-trong-word

Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn cách tính tổng trong word bằng cách tính Tổng tiền trong bảng

Bước 1: Bấm chọn vào ô cần tính tổng tiền, sau đó vào Tab Layout chọn vào Fomular.

tinh-toan-du-lieu-trong-bang

Bước 2: Nhập công thức vào Fomular như sau: =Sum(above), chọn định dạng sau đó nhấn OK.

nhap-cong-thuc-trong-bang

Kết quả: Ô thành tiền được tính.

cach-tinh-toan-du-lieu-trong-bang

Video hướng dẫn cách tính toán trong word

KẾT LUẬN

Như vậy là trong bài viết này, mình đã hướng dẫn bạn cách tính toán trong word. Về cơ bản nếu tính tổng, hiệu, tích, thương thì bạn cũng có thể dùng word để tính toán.

Tuy nhiên nếu dữ liệu nhiều và đòi hỏi nhiều yêu cầu khác, thì bạn nên sử dụng Excel để tính toán cho nhanh.

Hy vọng kiến thức này sẽ hữu ích đối với bạn, chúc bạn thành công.

Nguồn tài liệu tham khảo:


BÌNH LUẬN