Cách sử dụng hàm Sum trong Excel

Ở bài viết trước mình đã hướng dẫn cho bạn tìm hiểu về các loại địa chỉ trong word tiếp theo bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm sum trong Excel.

Thông thường khi tính tổng của 2 số, thì bạn hay cộng trực tiếp 2 số đó lại với nhau. Tuy nhiên bạn không nên sử dụng cách đó khi tính tổng đối với 1 dãy số, vì cách đó sẽ làm bạn rất mất thời gian và dễ tính nhầm. Để giải quyết vấn đề trên trong Excel bạn có thể sử dụng hàm Sum.


Hàm sum là hàm rất quan trọng và được sử dụng rất nhiều trong Excel. Đây là hàm dùng để tính tổng dữ liệu trong bảng tính. Nếu bạn muốn học Excel, thì chắc chắn phải biết cách sử dụng hàm này.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng hàm Sum trong Excel, thông qua ví dụ minh họa cụ thể.

1. Chức năng của hàm Sum

Hàm sum là hàm dùng để tính tổng trong Excel. Nếu bạn muốn tính tổng 1 cột, dòng hoặc 1 dãy số bất kỳ nào đó thì bạn có thể sử dụng hàm Sum để tính tổng.

Bạn chỉ có thể sử dụng hàm sum để tính tổng các dữ liệu thuộc dạng số như: Số nguyên, phân số, thập phân…

Không dùng hàm sum để tính tổng dữ liệu dạng chuỗi, nó sẽ báo lỗi.

2. Công thức hàm sum

Hàm Sum có công thức như sau:


SUM(Number1, [Number2],…)

Hàm Sum dùng để tính tổng Number 1, Number 2….

Trong đó:

Number 1, Number 2…. Được gọi là các đối số và đối số có thể là 1 số, 1 vùng địa chỉ, 1 dòng hoặc 1 cột nào đó mà bạn muốn tính tổng. các đối số được ngăn cách bởi dấu phẩy.

Đối số đầu tiên là bắt buộc, các đối số khác là tùy chọn có thể có hoặc không.

Hàm sum có thể chứa tối đa được 255 đối số.

Nếu bạn nhập đối số không thuộc dạng số thì hàm SUM sẽ hiện thị lỗi #Name? Error.

3. Cách sử dụng hàm sum trong excel để tính tổng

Ví dụ 1: Hãy tính tổng tiền trong cột thành tiền.

hàm sum trong Excel

Để tính tổng tiền, tức là bạn cần tính tổng các giá trị có trong cột thành tiền, các giá trị ở đây là từ ô H5 cho đến ô H11. Thì bạn có thể sử dụng hàm sum để tính tổng tiền, nhập công thức như sau = Sum(H5:H11) tại ô Tổng cộng sau đó nhấn Enter để tính.

Kết quả: Ô tổng cộng đã được tính.

Ví dụ 2: Hãy tính tổng 2 dãy số sau.


Để tính tổng 2 dãy số trên bạn có thể sử dụng hàm Sum để tính, nhập công thức như sau:

=SUM(B3:B11,C3:C11)

Trong đó:

B3:B11 là những ô chứa giá trị trong dãy 1.

C3:C11 là những ô chứa giá trị trong dãy 2.

Để hiểu hơn về hàm Sum  thì bạn có thể tham khảo ví dụ sau đây:

Giả sử như ở đây mình có các giá trị từ 3 đến 13, được nằm trong các ô từ B3 cho đến ô B13, mình sẽ sử dụng SUM để tính tổng các trường hợp như sau:

Cách tính tổng toàn bộ 1 cột trong Excel, giả như mình muốn tính tổng toàn bộ cột B, thì mình sẽ nhập =Sum( sau đó nhấp vào cột B và đóng ngoặc lại.

Trên đây chủ yếu là mình lấy ví dụ về tính tổng của cột, tuy nhiên tính tổng đối với dòng thì bạn cũng làm tương tự nhé!


4. Video hướng dẫn về hàm sum

 

5. KẾT LUẬN

Như vậy là trong bài viết này, mình đã hướng dẫn cho bạn cách sử dụng hàm sum trong excel, tuy đơn giản dễ sử dụng, nhưng là nền tảng cho bạn học thêm về các hàm khác sau này.

Hy vọng kiến thức này, sẽ hữu ích đối với bạn. Chúc bạn thành công!

Tài liệu tham khảo:
https://support.microsoft.com/en-us/office/use-autosum-to-sum-numbers.


BÌNH LUẬN