Cách dùng hàm vlookup có ví dụ minh họa

Nếu bạn đã học Excel, thì bắt buộc phải nắm chắc kiến thức về hàm Vlookup. Đây là hàm dò tìm theo cột, tương đối quan trong thường được sử dụng trong các bài tập Excel.

Để bạn hiểu hơn về cú pháp, cũng như chức năng của hàm Vlookup trong Excel.


Thì trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn tìm hiểu về cách dùng hàm Vlookup trong Excel, thông qua các ví dụ minh họa cụ thể.

Bài tham khảo:

1. Vlookup là gì

Hàm Vlookup, là hàm tìm giá trị theo cột.

2. Công thức vlookup

Công thức của hàm Vlookup như sau:

=VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_ num, [Range_lookup])

– Gồm có 4 đối số, mình sẽ việt hóa các đối số này trong hàm Vlookup, dể bạn dễ hiểu hơn như sau:


= VLOOKUP(Giá trị muốn tìm, nơi chứa giá trị muốn tìm, vị trí cột chứa giá trị muốn tìm, kiểu giá trị muốn trả về).

Trong đó:

– Giá trị muốn tìm:  Phải có ở nơi chứa giá trị muốn tìm. Nếu 2 giá trị không giống nhau, thì bạn có thể sử dụng các hàm như: Left, Right, Mid, Value… Để làm cho giá trị muốn tìm phải có  nơi chứa giá trị muốn tìm. Thì mới tìm được nhé, còn không nó sẽ báo lỗi là không tìm thấy.

Vị trí cột chứa giá trị muốn tìm: Tức là vị trí cột, chứa thông tin mà bạn muốn tìm.

–  Kiểu giá trị muốn trả về: Có 2 loại

+ Trả về chính xác: Tức là nếu tim thấy thì trả về kết quả, không có thì báo lỗi #N/A. Vậy nếu muốn tìm chính xác, thì chỗ đối số kiểu giá trị muốn trả về bạn nhập số 0.

+ Trả về gần tương đối: Tức là nếu tim thấy, thì trả về kết quả. Không tìm thấy, sẽ trả về kết quả gần nhất. Vậy nếu muốn tìm kiếm giá trị tương đối ,thì chỗ đối số kiểu giá trị muốn trả về bạn nhập  số 1.

+ Nếu bỏ qua đối số này thì Excel tự động điền giá trị 1.

Nhìn có vẻ rắc rối, tuy nhiên thực chất rất dễ hiểu. Mình sẽ có 1 ví dụ ngoài đời sống thực tiễn. Cho các bạn hiểu hơn về hàm Vlookup.

Ví dụ: Anh A đi mua Pesi (Giá trị muốn tìm), anh tìm đến siêu thị (nơi chứa giá trị bạn muốn tìm), khi đến siêu thị rồi anh tìm đến vị trí kệ hàng bán nước (Vị trí cột chứa giá trị muốn tìm), nếu của hàng có Pesi (Giá trị 0) thì anh chọn, còn nếu không có Pesi thì anh phải chọn nước khác để thay thế như Coca (giá trị 1). Có hình minh họa dưới đây

ví dụ về hàm Vlookup

Lưu ý: Hàm Vlookup là hàm dò tìm theo cột, nên khi gặp dạng toán tiêu đề bảng phụ hiển thị theo cột thì bạn dùng Hàm Vlookup nhé.

3. Cách dùng hàm vlookup

Mình sẽ hướng dẫn bạn, cách sử dụng hàm Vlookup thông qua các ví dụ sau đây:

Ví dụ 1: Dựa vào BẢNG 1, hãy điền thông tin cho cột dân tộc cho  bảng học sinh.


ví dụ hàm Vlookup

Phân tích:

+ Giá trị muốn tìm: Giá trị muốn tìm phải có ở nơi muốn tìm tức là BẢNG 1, bạn quan sát thông tin ở cột đối tượng là có trong BẢNG 1,  nên chúng ta sẽ chọn 1 ô địa chỉ trong cột đối tượng để mang đi dò tìm đó là C5.

+ Nơi chứa giá trị bạn muốn tìm:  Quét toàn bộ BẢNG 1 sau đó bấm F4 để cố định lại bảng.

+ Vị trí cột chứa giá trị muốn tìm: Vị trí thông tin mà bạn muốn lấy trong BẢNG 1 ở vị trí cột số 2 đếm từ trái sang, nên nhập 2.

+ Kiểu giá trị muốn trả về: Bạn nhập 0 để trả về kết quả chính xác.

Kết quả tại ô D5 nhập công thức: =VLOOKUP(C5,$B$17:$C$21,2,0)

Hướng dẫn hàm Vlookup

Kết quả: Sao chép công thức xuống các ô còn lại.

Hướng dẫn hàm Vlookup

Ví dụ 2: Dựa vào bảng TRÌNH ĐỘ hãy điền thông tin cho cột trình độ ở trong bảng danh sách nhân viên.

Hàm Vlookup trong excel

Phân tích:


+ Giá trị muốn tìm : Giá trị muốn tìm phải có ở nơi bạn muốn tìm tức là bảng TRÌNH ĐỘ, bạn quan sát Mã NV có ký tự đầu tiên giống so với trong bảng TRÌNH ĐỘ, nên chỉ lấy ký tự đầu tiên của Mã NV, bằng cách sử dụng hàm LEFT để cắt 1 ký tự đầu tiên trong Mã NV cho giống Mã trong bảng TRÌNH ĐỘ LEFT(C5,1)

+ Nơi chứa giá trị bạn muốn tìm:  Quét toàn bộ Bảng TRÌNH ĐỘ sau đó bấm F4 để cố định lại bảng.

+ Vị trí cột chứa giá trị muốn tìm: Vị trí cột muốn lấy thông tin bảng TRÌNH ĐỘ ở vị trí cột số 2 tính từ trái sang, nên bạn nhập 2.

+ Kiểu giá trị muốn trả về: Bạn nhập 0 để trả về kết quả chính xác.

Kết quả tại ô D5 nhập công thức: =VLOOKUP(LEFT(C5,1),$B$17:$C$21,2,0)

tìm hiểu hàm Vlookup

Kết quả:

 hàm Vlookup

Ví dụ 3: Hãy điền thông tin cho cột công việc dựa vào bảng Nghề

Hướng dẫn hàm Vlookup

Phân tích:

+ Giá trị muốn tìm : Giá trị muốn tìm phải có trong bảng Nghề, bạn quan sát chỉ có Mã NV có ký tự cuối cùng giống so với trong bảng nghề, nên bạn chỉ lấy ký tự cuối cùng của Mã NV, bằng cách sử dụng hàm RIGHT để cắt 1 ký tự cuối cùng trong Mã NV cho giống Mã trong bảng Nghề, Tuy nhiên Mã NV là dạng chuỗi ký tự còn trong bảng Nghề là dạng số nên phải dùng hàm Value để chuyển qua dạng số: VALUE(RIGHT(C5,1))

Lưu ý: Nếu bạn không dùng hàm Value để chuyển qua dạng số thì nó sẽ báo lỗi #N/A tức là không tìm thấy, vì nó so sánh 1 thông tin dạng số và 1 dạng chuỗi không giống nhau nên báo lỗi #N/A

+ Nơi chứa giá trị bạn muốn tìm:  Quét toàn bộ Bảng Nghề sau đó bấm F4 để cố định lại bảng.

+ Vị trí cột chứa giá trị muốn tìm: Vị trí cột muốn lấy thông tin trong bảng nghề ở vị trí cột số 2 tính từ trái sang, nên bạn nhập 2.

+ Kiểu giá trị muốn trả về: Nhập 0 để trả về kết quả chính xác.

Kết quả tại ô D5 nhập công thức: =VLOOKUP(VALUE(RIGHT(C5,1)),B17:C21,2,0)

Hướng dẫn hàm Vlookup

Kết quả: Sao chép xuống các ô còn lại trong cột.

ví dụ về hàm Vlookup

KẾT LUẬN

Như vậy là trong bài viết này, mình đã hướng dẫn bạn cách dùng hàm Vlookup trong Excel. Kèm theo các ví dụ minh họa cụ thể , mong rằng kiến thức này sẽ hữu ích đối với bạn.

Chúc bạn thành công !

Nếu thấy bài viết hay và hữu ích đối với bạn, thì đừng quên đánh giá bài viết, like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé !

Nguồn tham khảo:


BÌNH LUẬN