Các loại địa chỉ trong Excel

Trong bảng tính Excel, khi tính toán hoặc áp dụng công thức của 1 hàm nào đó, thì chúng ta chủ yếu sử dụng địa chỉ để tham chiếu đến công thức. Mà trong Excel lại có 3 loại địa chỉ, đó là địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ hỗn hợp. Tùy theo yêu cầu cụ thể mà chúng ta sẽ lựa chọn loại địa chỉ nào cho phù hợp.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cho bạn tìm hiểu các loại địa chỉ trong Excel. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu thôi!


Đọc thêm: 

Các loại địa chỉ trong excel

Trong Excel có 3 loại địa chỉ, đó là : Địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ hỗn hợp.

Trước khi tìm hiểu về các loại địa chỉ, thì bạn phải biết địa chỉ ô và địa chỉ vùng là như thế nào!

1. Địa chỉ ô và địa chỉ vùng trong Excel

1.1. Địa chỉ ô

Giao nhau giữa mỗi cột và mỗi dòng sẽ tạo thành mỗi ô. Địa chỉ ô có dạng như sau: A1, A2, B2, C3…. Trong đó chỉ số cột đứng trước chỉ số dòng. Ví dụ như ô đó nằm ở cột D, dòng 6 thì ô có địa chỉ là D6. Địa chỉ của ô còn hiển thị tên trong Name Box.

dia-chi-trong-excel

Ví dụ mình sử dụng địa chỉ ô, để tính phép toán sau đây.


dia-chi-trong-excel-1

Thì kết quả sẽ lấy dữ liệu nằm ở ô địa chỉ D4 cộng cho dữ liệu nằm ở ô địa chỉ E4. Kết quả sẽ là 69.

dia-chi-trong-excel-2

Nếu bạn sử dụng địa chỉ, khi thay đổi giá trị trong ô, thì kết quả phép tính cũng tự động thay đổi kết quả, theo giá trị mà bạn thay đổi.

Ví dụ tại ô D4, bạn thay đổi giá trị từ 23 thành 3 thì kết quả ở ô F4 sẽ đổi thành 49.

1.2. Địa chỉ vùng trong Excel

Tập hợp nhiều ô gần nhau gộp lại, tạo thành địa chỉ vùng. Địa chỉ vùng bao gồm địa chỉ của ô bắt đầu và địa chỉ của ô kết thúc và được ngăn cách bởi dấu hai chấm.

Ví dụ như địa chỉ vùng D6:F11.

dia-chi-trong-excel-3

Ví dụ về địa chỉ vùng, để tính tổng những giá trị nằm trong vùng D6:F11. Bằng cách sử dụng hàm Sum để tính tổng các giá trị nằm trong vùng địa chỉ D6:F11.

dia-chi-trong-excel-4

Kết quả trả về sẽ là 93.

dia-chi-trong-excel-5

2. Các loại địa chỉ trong Excel

2.1 Địa chỉ tương đối

Địa chỉ tương đối, là địa chỉ bị thay đổi khi chúng ta thực hiện sao chép công thức.

Giả sử như ở đây mình có 2 cột A và B có chứa các số, bây giờ mình sẽ lấy 2 số tương ứng ở 2 cột cộng lạii với nhau, kết quả sẽ hiển thi ở cột C, tương ứng với mỗi dòng.


Tại dòng đầu tiên, mình sẽ nhập công thức như sau = B5+ C5.

dia-chi-trong-excel-6

Kết quả Excel sẽ trả về là 4.

dia-chi-trong-excel-7

Bây giờ thay vì phải thực hiện tính tổng ở từng ô, thì bạn nên sao chép công thức xuống mấy ô ở dưới.

dia-chi-trong-excel-8

Bây giờ mình sẽ bấm Ctrl + `(phím ` ngay kế phím số 1) để làm hiện công thức trong Excel. Thì bạn quan sát lúc đầu, mình thiết lập công thức là = B5+ C5. Tuy nhiên các ô ở dưới lại tự động thay đổi địa chỉ, tương ứng với mỗi dòng. Đây là 1 trong nhóm đặc trưng rất hay của Excel là tự động thay đổi địa chỉ ở mỗi dòng và cột tương ứng rất khác so với word có phải không nào!

dia-chi-trong-excel-9

Bấm Ctrl + ` 1 lần nữa để tắt chế độ hiển thị công thức đi. Như vậy là bạn đã hiểu được như thế nào là địa chỉ tương đối rồi có phải không nào?

Tóm lại: Địa chỉ tương đối sẽ tự động thay đổi địa chỉ, khi sao chép công thức xuống hoặc lên các ô còn lại trong bảng tính.

Bây giờ chúng ta sẽ đi qua tìm hiểu địa chỉ tuyệt đối.

2.2. Địa chỉ tuyệt đối

Địa chỉ tuyệt đối, là địa chỉ được cố định lại, không thay đổi. Ở địa chỉ tương đối, thì bạn thấy nó thay đổi tương ứng với mỗi dòng và cột. Còn địa chỉ tuyệt đối thì không.

Để tạo địa chỉ tuyệt đối, thì bạn nhấn phím F4, lúc này sẽ có dấu đô la ($) ở trước chỉ số cột và dòng.


Ví dụ : $A$1

dia-chi-trong-excel-10

Để cho bạn hiểu hơn về địa chỉ tuyệt đối trong Excel, thì mình có ví dụ sau đây

Giả sử như ở đây, mình đã có được 10 đường kính của hình, yêu cầu hãy tính chu vi của đường tròn. Mà công thức tính chu vi đường tròn dựa vào công thức C=d*3.14, trong đó d là đường kính.

dia-chi-trong-excel-11

Để tính chu vị hình tròn, bạn lần lượt lấy đường kính nhân với số Pi thì nó sẽ ra kết quả.

dia-chi-trong-excel-12

Tuy nhiên nếu làm như ở trên, nó chỉ đúng mỗi ở ô đầu tiên. Còn các ô còn lại kết quả đều bằng 0. Chuyện gì đã xảy ra vậy.

dia-chi-trong-excel-13

Bây giờ mình sẽ làm cho công thức xuất hiện ra, bằng cách bấm tổ hợp phím Ctrl + `, thì bạn thấy số pi nằm ở ô địa chỉ B4, tuy nhiên chỉ có ô đầu tiên của cột chu vi nhân cho B4, còn các ô còn lại thì không nhân cho B4, thì kết quả chắc chắn là sai rồi.

dia-chi-trong-excel-14

Để cho các ô còn lại trong đều nhân cho B4 thì bạn phải cố định ô địa chỉ này lại bằng cách nhấn F4 trên bàn phím, sau khi bấm vào ô địa chỉ B4.

dia-chi-trong-excel-15

Hoặc bạn cũng có thể cố định ô địa chỉ đó lại bằng cách quét chọn vào nó rồi bấm F4.

dia-chi-trong-excel-16

Sau khi tính xong rồi sao chép xuống các ô còn lại trong cột chu vị, thì bạn thấy kết quả lúc này đã đúng.

dia-chi-trong-excel-17

Bây giờ bạn bấm xuất hiện công thức, bằng cách bấm Ctrl + ` thì bạn sẽ thấy tất cả các ô trong đường kính đã nhân với số pi. Vì ô chứa giá trị số pi đã được cố định lại không cho thay đổi.

dia-chi-trong-excel-18

Tóm lại nếu là địa chỉ tuyệt đối thì bạn thấy có dấu đô la ($) trước chỉ số cột và dòng.

2.3. Địa chỉ hỗn hợp

Địa chỉ hỗn hợp là địa chỉ, chỉ cố định dòng hoặc cột mà thôi

Ví dụ $A1, thì bạn thấy chỉ số cột được cố định, còn chỉ số dòng không được cố định

Còn đối với A$1 thì bạn thấy chỉ số cột không được cố định, mà chỉ có chỉ số dòng cố định.

3. Kết luận

Như vậy là trong bài viết này, mình đã hướng dẫn cho bạn các loại địa chỉ trong Excel. Thông thường trong thực tế, chỉ có 2 loại địa chỉ được sử dụng nhiều đó là địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối mà thôi. Còn địa chỉ hỗn hợp ít khi nào sử dụng.

Hy vọng kiến thức này sẽ hữu ích đối với bạn, chúc bạn thành công!


BÌNH LUẬN